Diller

Bilgisayar Programcılığı

Genel Bilgi

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan  nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (4 yarı yıl) uzaktan öğretime dayalı İnternet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim karma öğretim programıdır. (Karma Öğretim %30'u Örgün, %70'i ise Uzaktan Öğretim olarak yürütülen bir eğitim programıdır.) Bu programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bilgisayar programcılığı programından mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz iş gücüne katkıda bulunacaklardır.

İlk yılda öğrenciler, donanım, algoritma ve teorik konularda dersler, daha sonra görsel programlama, internet programlama gibi dersler alarak sistem ve bilgisayar ağları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Ayrıca, endüstriyel süreçler konusunda kalite kontrol ve işletme yönetimi dersleri de alarak bilgi sahibi de olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla
  • Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,
  • Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları

gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar(ders, kredi sayısı, staj, vb)

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama MYO Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 112 kredi saatlik 35 ders yer alacaktır. Bunlara ek olarak, lisans programının 1. veya 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.Program hakkında geniş bilgi için tıklayınız. (Ders listesi vb.)