Diller

Birim Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

UZEM birim koordinatörü bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul /meslek yüksekokulu bünyesinde uzaktan öğretim ile yürütülen derslerin ve sınavların koordinasyonundan sorumludur. Bu kapsamda UZEM birim koordinatörünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 

1. Eğitim öğretim yılı başında uzaktan eğitimle verilen dersler ile ilgili ders izlencelerini ilgili ders hocasında talep ederek duyuru panolarında ve bölüm web sayfalarında öğrencilere duyurur.

Uzaktan öğretimle ders verilen bölümlerin dönem başında uzaktan öğretim sisteminde verilen yetki doğrultusunda bölüm, öğretim elemanı ve öğrenci bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder.

UZEM Birim Koordinatörleri dönem açılmadan önce bölüm başkanlarına uzaktan eğitimle verilecek derslerin, OBS’deki ‘’Ders İşlemleri’’ Menüsündeki alanda ‘’Açma Nedeni’’ kısmına ‘’Uzaktan Eğitim’’ olarak işaretlemeleri hususunda duyuruları yapar.

2.Vize sınavı online olarak yapılacaksa, dersi veren öğretim elemanına online soru bankasına soru hazırlaması için sınavdan 1 ay önce bildirimde bulunur.(Soru bakasına soru eklemek için gerekli teknik destek uzaktan eğitim merkezi tarafından verilecektir. )

Vize yazılı olarak yapılacaksa; sınavdan 1 ay önce sınava girecek öğrenci sayısına göre uzaktan eğitim merkezinden optik form talebinde bulunur ve 3 hafta sonra UZEM’den teslim alır. Sınavdan 1 hafta önce  İlgili öğretim elemanından sınav sorularını talep eder.Soruların öğrenci adetince çoğaltılmasını sağlar.

3.Sınav yapıldıktan sonra sonuçların değerlendirilmesi için optik formları uzaktan eğitim merkezine teslim eder. Optik formları ve Sınav sonuçlarını uzaktan eğitim merkezinden alarak ilgili öğretim elemanlarına bildirir.

4. Final ve bütünleme sınavından 1 ay önce optik form ihtiyacını öğrenci sayısına göre uzaktan eğitim merkezine bildirir. Final ve bütünleme sınav sonuçlarını almak üzere optik formları uzaktan eğitim merkezine teslim eder. Optik formları ve Sınav sonuçlarını uzaktan eğitim merkezinden alarak ilgili öğretim elemanlarına bildirir.