Diller

Engelli Öğrencilerimizin Uzaktan Eğitim Sistemine Uyumunu Arttırmak İçin Bazı Tedbirler Alındı

Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muammer BAHŞİ ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice ERÖKSÜZ’ün katılımı ile uzaktan eğitim sisteminde engelli öğrencilerimiz için yapılabilecekler görüşüldü ve aşağıdaki tedbirlerin ivedilikle uygulanması kararlaştırılmıştır: 

1. F.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi’nde engelli öğrenciler için destek biriminin kurulması,

2. Öğrencilerin engel durumlarının tespit edilmesi ve kayıtlı oldukları bölümlere durumlarının bildirilmesi,

3. Öğretim elemanlarının ders içerikleri oluştururken video kaydının yanında metinsel dokümanlarla (pdf, doc ve ppt gibi) ders içeriklerini güçlendirmesi,

4. Ders içerikleri hazırlanırken öğrencinin engel türüne bağlı olarak bazı tedbirlerin (punto büyüklüğü, renk kontrastı vb.) alınması,

5. Video içerikleri hazırlanırken Youtube ve benzeri programlarda video alt yazı özelliğinin kullanılması,

6. Öğrencinin engel durumuna göre uzaktan eğitim sisteminde öğrenciye özel sınav, ödev ve sınav süresi tanımlamasının yapılması,

7. Engelli öğrencilere yönelik eğitim videolarının uzaktan eğitim sisteminin anasayfasına eklenmesi,

8. Engelli öğrencileri bulunan öğretim elemanlarına yönelik eğitim videolarının uzaktan eğitim sisteminin anasayfasına eklenmesi.