Diller

Vizyonumuz

a) Vizyonumuz, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan,

b) Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak, uzaktan eğitimin kalitesini ve kullanımı arttıran,

c) Ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, süreç yönetimi uygulayan,

d) Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü,

e) Evrensel değerlere saygılı, uluslararası kalite standartlarına uygun, sürekli gelişen bir merkez olmaktır.

f) Uzaktan eğitim araçları kullanarak lisans, önlisans ve lisansüstü programlar açmayı hedeflemektedir.