Diller

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere Uzaktan Eğitim Merkezi (FUZEM) 1 Temmuz 2002 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik bağlamında kurulmuştur. FUZEM’in amacı; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, Fırat Üniversitesinin öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar için ortam geliştirmek, teknik destek vermek ve Üniversitenin ilgili birimleri arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Üniversitemizde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında okutulan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.

Ayrıca, aktif olarak Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ve İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında öğrenci almaktadır. FUZEM, önümüzdeki dönemlerde lisans, önlisans ve lisansüstü programlar açmayı hedeflemektedir.